slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Du är här

Nomineringsformulär

Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Movium SLU, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund har utlyst tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning. Syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär inom begravningsverksamheten. Se annons här.

Ytterligare information: Skicka epost till: kansli@skkf.se eller arbetsgivare@svenskakyrkan.se eller ring 070 - 668 63 82.

För att nominera - fyll i nedanstående formulär eller skicka mail enligt ovan.