slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Du är här

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper:
Studieresor:
Katarina Evenseth, Göteborg
Niclas Sjöberg, Skövde

Kongresser:
Katarina Evenseth, Göteborg
Per-Gunnar Åkesson, Växjö
Mattias Schultz, Karlskrona

Hemsida
Erik Ljungberg, Malmö 

Uppdrag:
Arkiv
Mats Larsson, Stockholm
Erik Ljungberg, Malmö

CGK
Mats Svensson, Karlstad
Marie Larsson, Kungsängen

Forskning/utveckling inkl SLU Movium
Katarina Evenseth, Göteborg

Landskapsingenjörsutbildningen
Erik Ljungberg, Malmö

Föreningen besiktningsmän i utemiljö – BEUM
Johan Arvidsson, Visby

Ledarskapsutbildning och utbildningsfrågor
Katarina Bjerker, Säffle
Niclas Sjöberg, Skövde

Nordiskt samarbete
Katarina Evenseth, Göteborg

Nyckeltalsprojektet
Johan Arvidsson, Visby

Rekryteringsarbete
Katarina Evenseth, Göteborg

SBT
Mats Svensson, Karlstad
Mats Larsson, Stockholm

Stipendieutdelning
Katarina Evenseth, Göteborg

Årets kyrkogårdsförvaltning
Katarina Evenseth, Göteborg

Matrikel
P G Åkesson, Växjö

 

Referenspersoner som bevakar ämnesområde:
Krematoriefrågor, teknikfrågor
Christer Pettersson, Huddinge